People International

Tsjetsjenen

Aantal: 1.614.800

Landen: Rusland, Kirgizië, Kazachstan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: Bijbelvertaling

Aantal zendelingen nodig: 37

De Tsjetsjenen
De Tsjetsjenen, met oorsprong in de Russische autonome Kaukasusrepubliek Tsjetsjenië, hebben een complexe geschiedenis van strijd voor onafhankelijkheid. Ondanks dat velen nog steeds in Tsjetsjenië wonen, zijn ze verspreid over heel Centraal-Azië en Europa. Ze noemen zichzelf in hun taal 'Nokha', wat mogelijk verwijst naar Noach, waarvan wordt gezegd dat ze directe afstammelingen zijn van zijn zoon Sem. Er zijn ook suggesties van een mogelijke joodse oorsprong, verdreven uit het Koninkrijk Israël tijdens het bewind van Nebukadnezar.

In het Russische deel van Tsjetsjenië is de sharia ingevoerd en wordt strikt gehandhaafd, met gijzelingen, martelingen en moordpartijen als gevolg. Historisch gezien waren veel Tsjetsjenen soefi-moslims, maar recentelijk heeft het wahabisme, dat een striktere interpretatie van de sharia propageert, invloed gekregen.

De geschiedenis van de Tsjetsjenen is getekend door conflicten met de Russen, met een opstand in 1940 en daaropvolgende wraakacties onder Stalin, waarbij velen werden gedeporteerd naar Centraal-Azië en een aanzienlijk deel omkwam. Na 1957 keerden sommigen terug naar de Kaukasus, terwijl anderen in Centraal-Azië bleven.

In Centraal-Azië staan Tsjetsjenen bekend om hun vreesaanjagende reputatie, buitensporig geweld en beruchte georganiseerde misdaadbendes. Ze mogen niet binnen de familie trouwen, en er zijn duidelijk gescheiden werelden tussen mannen en vrouwen. Het patriarchale karakter is prominent, met een sterke nadruk op familie-eer.

De Tsjetsjeense samenleving draait om clans, waarvan de leden afstammen van een gemeenschappelijke voorouder. Elke clan wordt bestuurd door een vergadering van oudsten met hun eigen rechtspraak. De rol van vrouwen is traditioneel ondergeschikt, waarbij zij als ‘eigendom’ van het mannelijke hoofd van het huishouden worden beschouwd. 

Gebed
• Bid dat God zendelingen zal sturen die volhardend en toegewijd zijn om het evangelie met de Tsjetsjenen te delen.
• Bid dat de bolwerken verbroken worden en dat de Tsjetsjenen Jezus zullen zien zoals Hij werkelijk is en Hem zullen gaan volgen.
• Bid voor een overvloedige zegen en bescherming voor de Tsjetsjenen die Jezus aannemen en erkennen als Heer der heren en Koning van alle koningen.