People International

Turken

Aantal: 66.709.000 

Landen: o.a. Turkije 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 1.236

De Turken
Verreweg de meeste Turken wonen in Turkije. Echter, een zeer grote diaspora van zeker 5,5 miljoen Turken woont in 67 andere landen, verspreid over alle continenten. Dit is historisch zo gegroeid onder meer vanwege oorlogen en arbeidsmigratie. Het woord Turk is naar verluid sinds 500 jaar voor Christus in gebruik en betekent machtig of sterk. De Turken hebben een eigen taal, het Turks. De meeste Turken rekenen zichzelf tot de islam.

Turken staan bekend voor hun hoffelijkheid en gastvrijheid aan vreemdelingen. Daarnaast hebben Turken een sterk gevoel van nationalistische trots en liefde voor hun land, Turkije. Het land heeft een rijke historie en de geografische ligging draagt bij aan een smeltkroes van culturele invloeden uit zowel Azië als Europa. Hoewel traditionele manieren in de landelijke regio’s blijven bestaan, leven Turken in de stedelijke gebieden vaak een geseculariseerd en modern leven.

Ondanks dat de complete Bijbel in het Turks is vertaald, zijn er minder dan 0,01% christenen onder de Turken. Hoewel Turkije een seculiere staatsvorm kent, is de invloed van islam in veel aspecten van het dagelijks leven merkbaar. Daarnaast ervaren veel Turkse christenen vervolging vanwege hun geloof in Jezus Christus. Dit vormen hindernissen voor de verspreiding van het evangelie.  

Gebed
• Dank voor een complete Bijbel en aanvullende materialen in het Turks. 
• Bid voor een toename in gebed voor het omvangrijke Turkse volk. Dat geestelijke hindernissen geslecht zullen worden door de kracht van de Heilige Geest.
• Bid voor bescherming van Turkse christenen. Bid voor gezonde christelijke gemeenschappen waarin zij geestelijk zullen groeien.
• Bid dat de harten van Turkse leiders en andere sleutelfiguren worden geraakt door Gods liefde.