Turken

Wereldpopulatie
Landen

Hoofdreligie
Aantal christenen
Bijbelvertaling

61.631.000 
 o.a. Turkije, Georgië en Azerbeidzjan 
 Islam 
 0,0% 
 Volledig  

Bid dat christenen de uitdaging aangaan om dit volk in gebed te adopteren en langere tijd volhardend zullen bidden.
Bid dat Turkse gelovigen vrijmoedig het evangelie delen met hun naasten.
Bid dat de harten van Turkse leiders worden geraakt door Gods liefde.

  • Over het algemeen zijn de Turken hoffelijk en vriendelijk, bereid gastvrijheid te tonen aan vreemden. Ook zijn ze erg patriottisch en hebben ze een sterk gevoel van nationalistische trots en liefde voor hun land, Turkije. Ontspanning is erg belangrijk voor Turken. Mannen komen in koffiehuizen bijeen om te praten over handel en politiek. Hoewel traditionele manieren in sommige gebieden blijven bestaan, leven Turken een geseculariseerd, modern stadsleven, met alle materialistische voordelen en verleidingen die daarmee gepaard gaan.         

People International ontvangt geen subsidie en onze medewerkers op kantoor en op het veld zijn afhankelijk van giften, levend vanuit de overtuiging dat God door Zijn kinderen wil voorzien. We noemen dat geloofszending. 

Help ons onze missie te vervullen.

DONEREN
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in en ontvang gratis onze nieuwsbrief per post.
INSCHRIJVEN

BID VOOR ONS DAT HET WOORD VAN DE HEER ZIJN LOOP MAG HEBBEN 
EN VERHEERLIJKT MAG WORDEN