People International

Turken

Wereldpopulatie: 61.631.000  
 
Landen: o.a. Turkije, Georgië en Azerbeidzjan     

Hoofdreligie: Islam 

Aantal christenen: 0,0%

Bijbelvertaling: Volledig

Over het algemeen zijn de Turken hoffelijk en vriendelijk, bereid gastvrijheid te tonen aan vreemden. Ook zijn ze erg patriottisch en hebben ze een sterk gevoel van nationalistische trots en liefde voor hun land, Turkije. Ontspanning is erg belangrijk voor Turken. Mannen komen in koffiehuizen bijeen om te praten over handel en politiek. Hoewel traditionele manieren in sommige gebieden blijven bestaan, leven Turken een geseculariseerd, modern stadsleven, met alle materialistische voordelen en verleidingen die daarmee gepaard gaan.         

• Bid dat christenen de uitdaging aangaan om dit volk in gebed te adopteren en langere tijd volhardend zullen bidden. 
• Bid dat Turkse gelovigen vrijmoedig het evangelie delen met hun naasten.   
• Bid dat de harten van Turkse leiders worden geraakt door Gods liefde.

talysh
ainu