People International

Turken

Wereldpopulatie Landen 


 Hoofdreligie 
Aantal christenen Bijbelvertaling

61.631.000  
o.a. Turkije, Georgië en Azerbeidzjan   
Islam   
0,0%   
Volledig  

Bid dat christenen de uitdaging aangaan om dit volk in gebed te adopteren en langere tijd volhardend zullen bidden. 
Bid dat Turkse gelovigen vrijmoedig het evangelie delen met hun naasten. 
Bid dat de harten van Turkse leiders worden geraakt door Gods liefde.

  • Over het algemeen zijn de Turken hoffelijk en vriendelijk, bereid gastvrijheid te tonen aan vreemden. Ook zijn ze erg patriottisch en hebben ze een sterk gevoel van nationalistische trots en liefde voor hun land, Turkije. Ontspanning is erg belangrijk voor Turken. Mannen komen in koffiehuizen bijeen om te praten over handel en politiek. Hoewel traditionele manieren in sommige gebieden blijven bestaan, leven Turken een geseculariseerd, modern stadsleven, met alle materialistische voordelen en verleidingen die daarmee gepaard gaan.