People International

Turkmenen

Aantal: 8.551.000 

Landen: o.a. Turkmenistan, Afghanistan, Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 174

Bijna 60% van de Turkmenen woont in Turkmenistan, een Centraal-Aziatisch land dat grenst aan Iran, Afghanistan, Kazachstan en Oezbekistan. Daarnaast woont ruim een kwart van de Turkmenen in Afghanistan en is er een grote minderheid van bijna één miljoen Turkmenen in Iran. Verder zijn Turkmenen over nog negen landen verspreid, waarvan de meeste ook in Centraal-Azië liggen. De Turkmenen hebben een eigen taal, het Turkmeens. De meeste Turkmenen rekenen zich tot de islam. Daarnaast spelen ook mysticisme en andere ouders religieuze tradities soms nog een grote rol.

De Turkmenen staan vooral bekend om hun levendige bazaars waar zij hun handgemaakte producten verhandelen. Verder zijn beroemd de jaarlijkse races die worden gehouden met Turkmeense paarden. De Turkmenen worden gekenmerkt door gastvrijheid, oprechtheid en betrouwbaarheid; maar ook staan ze bekend om hun boosheid en wraak.

Er zijn enkele gelovigen onder de Turkmenen. Veruit de meeste Turkmenen wonen in landen waar het belijden van het geloof in Jezus Christus geenszins is toegestaan voor mensen die voorheen moslim waren.  

Gebed
• Dank God voor de complete Bijbel en aanvullende materialen in het Turkmeens. Bid voor toegankelijkheid van deze materialen voor de Turkmenen.
• Bid dat vervolging juist zal zorgen voor meer eenheid en een dieper geworteld geloof onder de christenen.
• Bid dat de Heilige Geest de harten van de nog niet-gelovige Turkmenen zal verzachten tegenover christenen, zodat ze ontvankelijk zullen zijn voor het evangelie.