People International

Upper Taromi

Aantal: 300

Landen: Iran

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: nee

Aantal zendelingen nodig: 1

De Upper Taromi 
De Upper Taromi vormen een gemeenschap in het noordwesten van Iran, grenzend aan Azerbeidzjan, en maken deel uit van het grotere Talysh-volk. Ze hebben duizenden jaren in het zuidwesten van de Kaspische Zee geleefd en vestigden in de zeventiende eeuw hun eigen koninkrijk in het gebied onder Turkse leiding.

De huizen van de Upper Taromi variëren afhankelijk van de regio, met stenen huizen hoog in de bergen en huizen van klei in het kustgebied. Traditioneel hebben deze huizen geen meubels en hoge deuren om de rook af te voeren tijdens het koken. Hoewel sommige Upper Taromi delen van de westerse levensstijl hebben overgenomen, hebben veel van hen nog steeds traditionele huizen.

Volgens de islamitische wet mogen mannen meerdere vrouwen hebben, maar de Upper Taromi praktiseren doorgaans monogamie. Huwelijken vinden plaats op jonge leeftijd; jongens tussen de 15 en 20 jaar en meisjes tussen de 12 en 16 jaar. Een bruidsschat is gebruikelijk, maar in sommige gevallen kan het voorkomen dat een jongen het meisje ontvoert als de bruidsschat niet kan worden betaald.

De Upper Taromi zijn overwegend sjiieten, zoals de meerderheid in Iran. Ondanks hun moslimpraktijken houden ze zich ook bezig met bijgeloof, met eerbied voor bomen en bosjes en geloof in goede en kwade geesten. Ze geloven bijvoorbeeld in de ‘rode vrouw’, een gevaarlijke geest die vrouwen en baby's zou aanvallen tijdens de bevalling.

Slechts enkelen onder de Upper Taromi hebben het evangelie gehoord, en het is niet bekend of er respons is geweest. Er is behoefte aan zendingswerkers die het evangelie naar hen kunnen brengen en dat zij bevrijd worden van de bolwerken van duisternis. 

Gebed
• Bid dat er voorbidders voor de Upper Taromi in de bres zullen gaan staan.
• Bid voor werkers die naar de Upper Taromi gaan en hen de bevrijdende boodschap van het evangelie brengen.
• Bid voor de Upper Taromi die Jezus gaan volgen, dat zij vol zullen zijn van Gods liefde, genade en vrede en dit zullen uitdragen.