People International

Yörük

Aantal: 473.000

Landen: Turkije

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: onbekend

Aantal zendelingen nodig: 9


De Yörük
De Yörüks zijn een semi-nomadisch volk dat afstamt van de Oghuz-stammen in Centraal-Azië. Ze zijn verdeeld in verschillende stammen en wonen voornamelijk in Çanakkale, waar ze een belangrijk groep zijn in de lokale cultuur. Oorspronkelijk waren het nomaden die voor schapen of geiten zorgden en met hun kuddes door de bergen trokken op zoek naar weiland. Tegenwoordig zijn ze te vinden op de wekelijkse markten, waar ze hun producten verkopen, zoals wol, zuivelproducten en olijven.

Hoewel hun religie diepe sjamanistische wortels heeft, zijn de meeste Yörüks tegenwoordig soennitische of alevitische moslims. Ze trouwen strikt binnen hun eigen stam en hechten veel waarde aan traditionele gebruiken en rituelen. Helaas hebben ze traditioneel een afkeer van formeel onderwijs, waardoor slechts een klein percentage van hen kan lezen en schrijven. Desondanks proberen de Turkse autoriteiten dit aantal te verhogen door middel van onderwijsprogramma's.

Net als veel andere plattelandsbewoners bezoeken de Yörüks lokale heiligdommen en raadplegen ze waarzeggers en gebedsgenezers. Ze geloven sterk in het boze oog en nemen maatregelen om zichzelf en hun gezinnen hiertegen te beschermen. Ondanks hun vroomheid volgen maar weinig Yörük-mannen een opleiding voor moslimgeestelijke, dus de meeste religieuze leiders in de gemeenschap zijn niet-Yörüks.

Kortom, de Yörüks vormen een unieke gemeenschap met diepe wortels in de Turkse geschiedenis en cultuur, en hoewel ze vasthouden aan traditionele gebruiken, worden ze ook beïnvloed door moderne ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij. 

Gebed
• Bid dat er meer zendelingen zullen uitreiken naar de Yörük.
• Bid dat de Bijbel en andere christelijke lectuur verder vertaald zal worden in de taal van de Yörük.
• Bid dat de Yörük geestelijke honger krijgen en op zoek gaan naar de waarheid.