People International

Zaza-Alevieten

Aantal: 208.000

Landen: Turkije

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: gedeeltelijk 

Aantal zendelingen nodig: 39

De Zaza-Alevieten
De Zaza-Alevieten in Turkije hebben Iraans-Koerdische wortels. Ze identificeren zich als moslims, maar de manier waarop ze hun geloof beleven, wordt niet geaccepteerd door de overwegend soennitische moslimbevolking van Turkije. De Zaza-Alevieten houden zich niet aan de vijf fundamentele eisen van de islam, wat leidt tot minachting vanuit de soennitische gemeenschap. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Zaza-Alevieten de reinigingsrituelen voor het gebed niet volgen. Zij vinden echter dat oprechtheid van hart en geest belangrijker is dan het strikt uitvoeren van uiterlijke rituelen.

Door de bevolkingsgroei zijn sommige Zaza-Alevieten naar steden verhuisd, waar ze vaak met hun eigen gemeenschap samenkomen en aan de rand van de samenleving staan, vooral in gebieden waar de meerderheid soennitisch is.

De Zaza-Alevieten hebben elementen van verschillende religies en tradities vermengd met hun islamitische overtuigingen. Dit syncretisme wordt echter afgewezen door de meeste soennitische moslims, die hen beschouwen als ketters. Vanwege hun historische achtergestelde positie in Turkije zijn ze het doelwit van zowel politieke als religieuze afkeer.

Analfabetisme blijft een groot probleem in het gebied waar veel Zaza-Alevieten wonen, met weinig basisscholen in dorpen. Hierdoor is de toegang tot hoger onderwijs beperkt. Sinds 1925 is het gebruik van de Koerdische taal verboden, en de publicatie van Koerdische boeken en tijdschriften is illegaal.

In de periode van 1937-1938 werden tussen de 20.000 en 30.000 Zaza-Alevieten vermoord door de Turkse regering als onderdeel van een streven naar eenheid in taal, volk en religie. Vandaag de dag ervaren Zaza-Alevieten nog steeds vervolging op lokaal niveau, met intimidatie, arrestaties en mishandelingen. Veel Zaza-Alevieten zijn gevlucht naar landen zoals Engeland. 

Gebed
Bid dat er een groep voorbidders opstaat om op de bres te staan voor de Zaza-Alevieten.
• Bid dat de harten van de Zaza-Alevieten ontvankelijk worden en dat zij open staan voor het evangelie.
• Bid dat het kleine aantal gelovigen beschermd zal worden en zal volharden.