People International

Zuidelijke Oezbeken

Aantal: 4.648.800

Landen: Afghanistan, Turkije en Azerbeidzjan

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0,01%

Materialen: gedeeltelijk Bijbelvertaling

Aantal zendelingen nodig: 93


De Zuidelijke Oezbeken
De Zuidelijke Oezbeken, hoewel hun naam anders doet vermoeden, wonen voornamelijk in Afghanistan, niet in Oezbekistan. Ze vormen de op drie na grootste etnische groep in Afghanistan en bevinden zich in de bergachtige, noordelijke provincies, vaak in dorpen naast Tadzjiekse buren. In de jaren ‘60 vestigden zich grote aantallen Pashtuns, een andere etnische groep in Afghanistan, in deze regio, wat leidde tot vijandigheid tussen de Zuidelijke Oezbeken en de Pashtuns.

De Oezbeken vertrokken grotendeels in de jaren 1920-1940 uit Rusland vanwege het atheïstische beleid van de overheid en religieuze vervolging. Ze identificeren zich als Hanafi soennitische moslims, maar hun spiritualiteit omvat ook elementen van de geestenwereld, omdat ze geloven dat Allah ver weg is en de geesten hun dagelijks leven beïnvloeden. Amuletten worden gebruikt om in contact te komen met deze spirituele krachten.

De meeste Zuidelijke Oezbeken zijn boeren en hebben moeite om te overleven, vooral vanwege droogte. Ondanks de heerschappij van de Taliban lijken ze minder getroffen te worden dan andere groepen elders. Medische zorg is beperkt en economische vooruitgang is moeilijk te realiseren.

De familie speelt een cruciale rol in hun cultuur en huwelijken vinden voornamelijk plaats binnen de eigen groep. Buiten de groep trouwen wordt ontmoedigd maar is toegestaan. De Oezbeken hebben een significante invloed gehad op de Afghaanse cultuur, vooral op het gebied van muziek, tapijtweven en sport. Ze introduceerden het spel Buzkashi, dat nu de nationale sport van Afghanistan is: een spel dat wordt gespeeld door twee teams te paard met een dode geit zonder kop. Het kan erg gewelddadig zijn en twee of drie dagen aanhouden. Het doel van het spel is om het karkas op te pakken en naar een doel te brengen dat wel drie kilometer verderop kan zijn. Het andere team probeert degene die het karkas heeft met alle mogelijke middelen te stoppen, zelfs met zwepen om hem aan te vallen. 

Gebed
• Bid dat er voorbidders gaan opstaan voor de Zuidelijke Oezbeken die door aanbidding en voorbede de bolwerken die deze mensen gevangen houden, zullen neerhalen.
• Bid dat de Heilige Geest de harten van de Zuidelijke Oezbeken zacht maakt en richt op Jezus.
• Bid dat de mensen een geestelijke honger en dorst krijgen wat hen zal drijven naar Jezus.