People International

Nuristani

Aantal: 332.900 

Landen: Afghanistan, Pakistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: varieert per subgroep 

Aantal zendelingen nodig: 12

De Noeristani vormen een volk dat wordt onderscheiden in acht uiteenlopende bevolkingsgroepen die woonachtig zijn in verschillende regio’s in Afghanistan en Pakistan. Het gaat om de Ashkuni, de Grangali, de Kamviri, de Malakhel, de Narasati, de Prasuni, de Tregami en de Waigeli Noeristani’s. Ze spreken verschillende talen, hebben verschillende beroepen en hebben uiteenlopende leefstijlen. De dingen die ze gemeen lijken te hebben zijn religie, etniciteit en overblijfselen van gebruiken van voor hun bekering tot de islam aan het einde van de 19e eeuw. Veruit de meeste Noeristani rekenen zich tot de islam.

Voor de Noeristani’s is vrede tussen de verschillende dorpen erg belangrijk is. Die vrede wordt nagestreefd door het aangaan van gemengde huwelijken of vriendschappen waarbij mannen elkaar als broeders adopteren.

Onder de Narasati Noeristani’s in Afghanistan zijn naar verwachting ruim honderd christenen. Van de andere subgroepen is niet bekend of er christenen onder hen zijn. Voor de meeste subgroepen geldt dat er zeer weinig tot geen toegang is tot de Bijbel en aanvullende materialen in de eigen taal.  

Gebed
• Dank God de enkele christenen die er zijn onder de Noeristani. Bid dat de Noeristani ook zullen verlangen naar vrede met God door zijn Zoon, Jezus Christus. Bid dat zij ontvankelijk zullen zijn voor de waarheid van het evangelie.
• Bid dat de complete Bijbel en ook aanvullende materialen zullen worden vertaald in de verschillende talen van de Noeristani. Bid dat deze materialen gebruikt zullen worden door de verschillende Noeristani subgroepen.
• Bid dat God werkers zal uitzenden die het evangelie met de Noeristani zullen delen.