Waarom zendelingen uitzenden, de wereld is nu toch wel bereikt? En iedereen heeft toch wel toegang tot het Evangelie?

In verhouding is Centraal-Azië het gebied op aarde waar de meeste onbereikte volken zijn. Minder dan 0,2% van de 460.000.000 inwoners kent Jezus. In heel de regio worden christenen vervolgd vanwege hun geloof. Voor veel volken daar geldt dat er geen Bijbel en geen Jezus-film zijn in hun eigen taal, geen bestaande levensvatbare kerk en in veel gevallen niet één zendeling of christen. Er zijn volken waar nog niemand christen is. Hoe belangrijk is het dan dat er zendelingen de wereld ingaan die mensen van Jezus vertellen en die de lokale gelovigen bemoedigen en ondersteunen. God en ook wij verlangen ernaar dat we straks met mensen uit alle volken, talen, stammen en natiën voor Zijn troon staan en Hem erkennen en belijden als Heer. Daarom zenden wij mensen uit naar deze regio.