Er wordt veel tijd besteed aan de taal- en cultuurstudie omdat het kennen van de taal van groot belang is om goed te kunnen communiceren met de lokale bewoners. De ervaring leert dat mensen die via tolken contact leggen met de lokale mensen vaak binnen 5 jaar weer terugkeren naar Nederland. Besef goed dat de meeste mensen in Centraal-Azië echt geen Engels spreken. Centraal-Aziaten waarderen het enorm als je moeite neemt om hen in hun eigen taal aan te spreken. Je kunt daardoor diepere gesprekken krijgen, dan wanneer je in een voor hen vreemde taal communiceert.

Ook cultuurstudie is erg belangrijk. Vanwege de totaal andere cultuur begrijpt een zendingswerker de cultuur van de Centraal-Aziaten vaak maar heel beperkt. Hij/zij kan daardoor onbewust mensen kwetsen en moeilijk aansluiting vinden bij de lokale bevolking. Het wordt dan natuurlijk ook moeilijk om het Evangelie te brengen en aan te sluiten bij hun context. Zowel Jezus als Paulus zijn goede voorbeelden van mensen uit het Nieuwe Testament die aansloten bij de culturele context van hun tijd.
Lange termijn uitzending betekent je leven delen met mensen in hun cultuur terwijl je onder hen woont.