Op het zendingsveld zijn veel gezinnen met (kleine) kinderen. Bij de voorbereiding om naar het veld te gaan, wordt gekeken of elk gezinslid in staat is om te gaan en wat ieder nodig heeft. Daarbij komt scholing ook uitgebreid aan de orde. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo is de internationale school voor sommigen een optie. Andere kinderen gaan naar de lokale school en krijgen thuis nog aanvullend onderwijs, zodat ze bij terugkomst naar Nederland aansluiting vinden bij het onderwijs hier. Weer anderen maken gebruik van het pakket van de Wereldschool. In dit laatste geval geven de ouders zelf, of een homeschool teacher, les aan de kinderen. Soms zijn er scholen in Nederland die vanuit Nederland de ouders willen ondersteunen in het lesgeven aan de kinderen.