Centraal-Azië is in verhouding het gebied op aarde waar de minste zendelingen actief zijn. In Romeinen 10: 14 staat de vraag: ‘En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?’

Er zijn volken waar nog niemand christen is of waar er alleen maar een handjevol christenen is. Een zendeling kan dan veel betekenen door de mensen te ontmoeten en hen de liefde van Christus te laten zien. Ook kan hij die mensen de Bijbelverhalen vertellen en hen helpen om te groeien in geloof. Enkel via internet, in een taal die je niet goed kent je verdiepen in een geloof dat het jouwe niet is, gebeurt natuurlijk niet zo snel.

Daarnaast Jezus riep ons op: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken’. Wij hechten veel waarde aan de aanwezigheid van christenen in de Centraal-Aziatische cultuur.

Bovendien kan een zendingswerker aan ons in Nederland laten weten hoe de situatie daar is, voor welke mensen/groepen wij kunnen bidden, zodat het zaad van het Evangelie in vruchtbare aarde zal gaan vallen.