De meerwaarde van een zendingsorganisatie is dat zij vaak kennis hebben over de lokale situatie, cultuur en taal van de plek waar de zendeling naartoe gaat. Bovendien heeft zij contacten met de lokale bevolking, heeft zij projecten waarin mensen kunnen werken, weten de andere werkers de weg in de stad, de lokale bureaucratie etc. Zie de zendingsorganisatie als expert van het veld, waar van een zendende gemeente verwacht mag worden dat zij de zendeling pastorale zorg biedt, voor hem/haar bidt en zo mogelijk financieel ondersteunt.