People International zoekt 9.332 zendelingen!

Wat?! Zoveel?

Ja. We weten dat dit een welhaast onmogelijke opdracht is die we onszelf geven.
Maar…

Laten we een voorbeeld nemen. De Nederlandse stad Amersfoort heeft ruim 150.000 inwoners.
Stel je voor dat Amersfoort totaal onbereikt zou zijn met het evangelie: dus geen Bijbelvertaling, geen kerk, geen christenen en geen zendelingen.

Hoeveel zendelingen zouden er nodig zijn om Amersfoort te bereiken met het evangelie?

Verschillende zendingsorganisaties hanteren de vuistregel dat er één zendeling nodig is voor elke 50.000 onbereikte inwoners. Dus dat zou betekenen dat we drie mensen zouden uitzenden naar Amersfoort om deze stad te bereiken met het evangelie. Dat is echt niet zo’n groot team in verhouding met de grootte van de stad.

Als we die berekening omzetten naar de ruim 350 Centraal-Aziatische bevolkingsgroepen die People International wil bereiken met het evangelie, dan komen we uit op ongeveer 9.332 zendelingen!