privacy statement

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website of anderszins, gaat u ermee akkoord dat People International uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Omdat uw privacy erg belangrijk is voor ons, gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. People International verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.   

Toepasselijkheid  Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:  - informatie verstrekt door werkers, kandidaten, donateurs, relaties en vrijwilligers en  - data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.         

Verwerking van uw gegevens  
People International houdt een administratie bij, waarin ook persoonsgegevens worden vastgelegd. Dit doen wij om uw opdracht aan ons uit te voeren, zoals het verzenden van nieuws- en gebedsbrieven, het verwerken van uw donatie in onze financiële administratie, het vinden van een geschikte plaats op het veld, etc. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt o.a. via de website, aanmeldingsformulieren, machtigingskaarten voor donaties of persoonlijke gesprekken.    

Gebruik van e-mail gegevens  Wanneer u uw e-mailadres aan People International hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk. Omdat we u graag informeren over zaken die u aanspreken, proberen we aan de hand van uw lees- en klikgedrag onze informatievoorziening aan u te optimaliseren. Ons administratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij u meer gerichte informatie kunnen aanbieden, bijvoorbeeld over een specifiek project waaraan u gedoneerd heeft.  U kunt aan ons kantoor kenbaar maken als u daar bezwaar tegen heeft. 

Bezoek aan onze website  
People International gebruikt op haar website geen cookies. Wel worden ter optimalisatie van de website geanonimiseerde gegevens opgeslagen in de bezoekersstatistieken. Wij gebruiken die statistieken om onze website te optimaliseren aan uw wensen.    

Bescherming van uw gegevens  People International heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Dus uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.   

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen  
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw (adres)wijzigingen of een verzoek uw gegevens uit onze database te verwijderen schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via ons contactformulier aan ons doorgeven.    

Vragen over privacy beleid
 
Als u vragen heeft over ons privacy beleid, willen we u uitnodigen contact met ons op te nemen.