Dienst- en Hulpverlening

In veel Centraal-Aziatische landen zijn minder medische en sociaal-maatschappelijke voorzieningen dan in Nederland of andere westerse landen het geval is. Zo is goede medische zorg of hulpverlening aan kwetsbare groepen niet altijd geregeld. Dit betekent dat mensen in deze landen in bepaalde gevallen geen toegang hebben tot broodnodige medische zorg of hulpverlening.
 
De omstandigheden in de diverse Centraal-Aziatische landen zijn erg verschillend. Soms is er gebrek aan goede zorg voor zwangere vrouwen of pasgeborenen. Op andere plaatsen is er onder de bevolking veel verslavingsproblematiek en huiselijk geweld. Elders heeft men te maken met grote groepen vluchtelingen met tal van basale behoeften. Vanwege hardere leefomstandigheden ten opzichte van westerse landen, is het vaak niet vanzelfsprekend dat de nodige hulp of zorg beschikbaar is.

People International is via diverse projecten lokaal betrokken om mensen met verschillende noden en zorgbehoeften te ondersteunen. In het bieden van hulp en zorg proberen we mensen bewust te maken van de onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor hen persoonlijk en zoeken we mee naar perspectief en hoop. Dit doen we door het bieden van opvang, het bieden van medische zorg of door andere vormen van hulpverlening. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met de lokale kerk, mits die natuurlijk aanwezig is.
 
Wilt u meer weten over één van deze projecten en misschien wel betrokken raken? Neem contact met ons op. 

Doneren Contact

SHELTER

MOEDER EN KIND

SHELTER

NOODHULP

NIEUW LEVEN

THE HARVEST

SHELTER

HOPE FOR LIFE

ONBEREIKTE VOLKEN

KANTOOR