ONBEREIKTE VOLKEN

Doel
onderzoek doen naar onbereikte volken en leiding geven aan het nationale kantoor.

Helpt u mee de onbereikte volken van Centraal-Aziƫ onder de aandacht te brengen?

Overkoepelend project dat zorgdraagt voor het operationeel houden van het nationaal kantoor t.b.v. een goede inrichting en uitvoering van de projecten. Hierbij horen eveneens het rekruteren van nieuwe veldwerkers voor de projectbemensing, internationale beleidsvorming, veldbezoek, promotionele - en fondsenwervende activiteiten. Bovendien is een belangrijk onderdeel van het project het in kaart brengen van zogenaamde onbereikte bevolkingsgroepen en deze informatie via verschillende kanalen onder de aandacht te brengen.

Eenmalig Doneren Periodiek Doneren