VLUCHTELINGEN HULP

Doel  
Intussen is het door donaties aan People International mogelijk om op verschillende plaatsen in Turkije vluchtelingen te helpen, waaronder Jezidi’s en Irakezen in het oosten van het land en sinds kort ook vluchtelingen die in Istanbul zijn beland. We werken samen met lokale partners en donaties zullen gebruikt worden om te voorzien in water, voedsel, matrassen en andere basisvoorzieningen. 

We hebben allemaal het hartbrekende nieuws gezien of gelezen over de situatie in Irak. Duizenden christenen moesten hun huizen in Mosul en nabije omgeving ontvluchtten om te ontsnappen aan de hevige vervolging van IS. Intussen zijn meer dan anderhalf miljoen vluchtelingen uit Irak en Syrië neergestreken in Turkije. De plaatselijke overheden kunnen de enorme stroom aan mensen niet aan. 

De mensen die op de vlucht zijn, hebben vastgehouden aan hun geloof met als gevolg lijden en onveiligheid. Christenen in andere delen van het land, proberen te voorzien in de basisbehoeften van deze vluchtelingen. Ze raken echter overspoeld door de hulpvraag. 

 Alle giften zijn van harte welkom!  Voor €90 geeft u een gezin voor twee weken water, voedsel en andere basisvoorzieningen. 

Kosten 
Doorlopende kosten per jaar: €80.000,- 

Eenmalig Doneren Periodiek Doneren

Wilt u een hele familie steunen?