JOZEF PROJECT

Doel  
People International wil op drie manieren de Centraal-Aziatische gelovigen bemoedigen via dit project: 
• People International wil de lokale gemeenten toerusten door ‘traveling teams’ te zenden. In deze teams zitten enkele oud-zendelingen met een grondige kennis van taal en cultuur. Door de kennis van deze werkers en de relaties met de lokale gemeenten is het mogelijk om in relatief korte momenten christenen toe te rusten en te bemoedigen, zodat zij dit weer verder kunnen uitdelen. 
• Lokale teams zijn opgeleid om bemoedigingsconferenties te geven. Omdat de lokale bevolking arm is en weinig financiële middelen heeft, willen we hen graag helpen met donaties om bemoedigingsconferenties mogelijk te maken. 
• Sinds 2017 worden in Nederland bemoedigingsconferenties gehouden voor Centraal-Aziaten met het doel de jonge en vaak getraumatiseerde gelovigen op te bouwen en te bemoedigen. Omdat deze gelovigen, vaak vluchtelingen, over het algemeen weinig middelen hebben, willen wij deze conferenties financieel mogelijk maken voor hen. 

Helpt u mee om de Centraal-Aziatische kerk te bemoedigen?

“Bij een bezoek aan de huisgemeenten zagen we de vermoeidheid en de terneergeslagenheid. De christenen waren afgemat door de tegenstand die ze ondervinden. Mijn hart ging naar hen uit. Vooral naar de voorgangersvrouwen. Zij voelden zich zo eenzaam. Ik kreeg de droom om hen te bemoedigen tijdens een verwenweek. Een week waarin ze naar lichaam, ziel en geest kunnen uitrusten en nieuwe inspiratie opdoen.”  

De christelijke gemeenten in Centraal-Azië zijn nog jong en houden zich staande in een islamitische samenleving. Ooit ontstaan door de arbeid van buitenlandse werkers, staan de gemeenten er nu vaak alleen voor. De overheid geeft weinig visums aan zendelingen. Voorgangersvrouwen zijn het rolmodel voor andere christenvrouwen in Centraal- Azië. Er wordt gekeken hoe ze zijn als echtgenote, moeder en dochter. Maar deze vrouwen zijn zelf vaak eerste generatie christenen! Ze hebben alleen het voorbeeld van buitenlandse zendingswerkers gehad. Ze zijn ook een voorbeeld als er tegenstand komt. Velen hebben te kampen met flinke tegenstand binnen hun eigen familie en vanuit de overheid. Ze hebben echtgenoten die regelmatig worden ondervraagd of gevangen gezet. Een van de vrouwen vertelde hoe ze zich voelde, toen haar man was ondergedoken: “Ik heb wekenlang niemand van onze huisgroep gezien. Niemand durfde te komen, want ons huis werd in de gaten gehouden. Ik was eenzaam.” 


Kosten per conferentie 
Traveling teams naar Centraal-Azië: € 9.000,- 
 Lokale teams in Centraal-Azië: € 2.500,- 
Conferenties in Nederland: € 8.000,-.

Eenmalig Doneren Periodiek Doneren