ZOUTEND ZOUT

Doel 
Vanuit persoonlijke relaties met mensen in de stad wordt gewerkt aan verbeteringen van relaties, vrijheid van godsdienst en worden lokale christenen opgebouwd in hun geloof.

Helpt u mee met gemeenteontwikkeling onder onbereikte Centraal-Aziatische minderheidsgroepen?

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. 


Met de bovenstaande uitspraak wil het project als zoutend zout zijn in de maatschappij. Dit betekent investering in relaties met de lokale bevolking. Dit kunnen vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen zijn, maar ook relaties van de ouders; kortdurend (met een taxi-chauffeur) of langdurig (met de taaldocent). Doordat projectmedewerkers hun huis openstellen en gezamenlijke activiteiten ontplooien met buurtbewoners, hopen ze mensen iets te laten zien van het leven als christen. Vanuit de groeiende relaties wordt in woord en daad gedeeld wie God voor hen wil zijn. In het project wordt zo de liefde van God voor de mensheid praktisch gemaakt. Naast dit overdragen van het geloof in de persoonlijke relaties wordt een actieve verantwoordelijkheid opgepakt in de maatschappij. Door (vrijwilligers) werk willen we ook actief de maatschappij in stappen, en relaties opbouwen met collega's. Als we meer interesse voor God in Zijn Woord bemerken, kan gemeentestichting plaatsvinden of – waar aanwezig - de bestaande lokale kerk worden ondersteund, bijvoorbeeld in de vorm van een Bijbelstudie.

Eenmalig Doneren Periodiek Doneren