LICHTSTRAAL

Het project bestaat uit verschillende onderdelen:

• Jeugdgroepen: Onderdeel van het project ‘Lichtstraal’ is het leiden van christelijke jeugdgroepen. De jongeren die hieraan deelnemen, worden hierdoor geestelijk opgebouwd en leren hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo krijgen zij de kans om geestelijk, sociaal en emotioneel sterker te worden en zich op hun beurt te kunnen inzetten voor de lokale samenleving.
 
• Dorpbezoeken: Een ander projectonderdeel is het bezoeken van omringende dorpen, waarbij geestelijk onderwijs en praktische hulp verleend wordt. De levensomstandigheden van de dorpbewoners worden hierdoor verbeterd, en ze krijgen input voor hun geestelijke ontwikkeling.
 
• Doventolk: In de lokale samenleving is weinig aandacht voor de integratie van dove mensen. Project ‘Lichtstraal’ bezoekt dove mensen in dorpen en communiceert door middel van gebarentaal. Daardoor komen deze mensen in aanraking met het Evangelie en krijgen ondersteuning om beter in de samenleving te functioneren.
 
• Co-pastor in lokale kerk: Daarnaast worden leidinggevende functies in de lokale kerk ondersteund door middel van ‘Lichtstraal’. Zo wordt de community van gelovigen versterkt op geestelijk en sociaal-emotioneel vlak. Dit geldt voor zowel de volwassenen als de kinderen.
 
• Zomerkampen: In de zomer worden er kinderkampen georganiseerd waarbij kinderen vanuit het hele land een programma krijgen aangeboden van sport, spel, geestelijke en creatieve lessen. Zo kunnen de kinderen zich op deze vlakken ontwikkelen en krijgen ze de liefde en aandacht die velen van hen thuis missen.

Periodiek doneren Eenmalig Doneren